Säkerhet som inte syns 

Säkerhet som inte syns. Ett fönster är ett fönster. Meningen är att släppa in ljus på valda ställen i ditt hem, kunna njuta av utsikten och vädra in frisk luft. Du vill känna dig trygg i ditt hem även när du lämnar huset. Det vet vi alla.

Nu har det äntligen kommit en säkerhetsstandard i Sverige som har krav på hela produkten. Hos oss hittar du två säkerhetspaket som båda är applicerbara på flera produkter i profilserien.

Ett säkert fönster behöver inte betyda galler eller synliga säkerhetsbeslag. Därför är TanumsFönster fortfarande lika vackra som förut. Vi låter inte säkerheten i produkten kompromissa med våra kunders önskemål om design. Det är inte bara enskilda ingående detaljer som är godkända. Det är hela produkten som räknas och som är certifierad.

Det är säkerhet som känns, men inte syns.

EN 1627:2011
EN 1627:2011 är en Europastandard som specificerar krav och klassificeringssystem för inbrotts- skydd för bl.a. dörrar och fönster. För klassningen i denna standard utgår man ifrån den eventuelle inkräktarens kunskaper och resurser, och beroende på säkerhetskrav så får man fram dörrar och fönsters miniminivåer för de olika egenskaperna.


 


Vid certifiering EN-1627 Klass RC 2 belastas samtliga egenskaper i fönstrets konstruktion:
EN-1628 Statiskt prov · EN-1629 Dynamiskt prov · EN-1630 Manuellt prov · Samtliga låspunkter belastas med 300 kg · Glasets fastsättning belastas med 300 kg · Glaset tål en stålkula på 4,1 kg i fritt fall från 9 meter, 3ggr EN-356 P4A · 15 minuters totala angreppstid varav 3 min. effektivt med hjälp av 23 st. olika verktyg.


 

Tillvalspaket

Säkerhetsklass RC2
RC2 är det mest kompletta säkerhetspaketet. Ett fönster med RC2 har säkerhetsbeslag, låsbart handtag och säkerhetsglas vilket gör att hela produkten är klassad enligt EN 1627:2011. Som extra tillval kan du välja dolda larmkontakter.

Säkerhetsklass RC2N
RC2N är tillverkad enligt säkerhetsklass RC2 men i detta alternativ väljer du själv säkerhetsnivå på glas. Det är ett alternativ som fortfarande gör stor skillnad. Som extra tillval kan du välja dolda larmkontakter.


« Gå tillbaka