FAQ

Det kan vara Kallras. Kallras uppstår när luften kyls av fönsterrutan. Den nedkylda luften blir då tyngre än i resten av rummet...

Läs mer...

Kondens på utsidan glaset kan förekomma. Vanliga orsaker er: Den relativa luftfuktigheten där du bor. Ju högre luftfuktighet, desto större risk för kondens/imma...

Läs mer...

Imma på insidan av glaset (in mot rummet) kan förekomma. Den vanligaste orsaken är: Hög luftfuktighet och för dålig ventilation (särskilt i nybyggen)...

Läs mer...

U-värde, värmeledningskoefficient, anger hur god isolation ett fönster har. Ju lägre U-värde, desto bättre isolationsförmåga...

Läs mer...