NorDan View
magasin

Lär känna NorDan,  våra produkter och fabriker.

Läs magasinet härSäkerhet

Ett tryggt hem är ett skönt hem. Antingen handlar det om att hålla inbrottstjuven på avstånd eller och se till att ha bra barnsäkring och trygga rymningsvägar, något vi ständigt har med oss här på NorDan. Njut av utsikten. Säkerheten har tagits till vara på fabriken.

Kvalitet

Helt sedan 1926 har NorDan fokuserat på att göra fönster och dörrar med hög kvalitet. Vår produktion består till lika delar modern teknik som traditionellt hantverk och det är tack vare detta vi kan leverera en hög kvalitet på våra produkter. Naturliga material ger en äkta kvalitet.

Innovation och design

Framtidens lösningar skapas idag, och i NorDan är innovation ett av våra viktigaste satsningsområde. Funktionell design med stora möjligheter för skräddarsydda lösningar gör att du får det som passar dig bäst, oavsett vad du söker.

Miljö

Kärnan i våra produkter är konstruktionen av trä. Vi använder virke från hållbara skogsbruk och impregnerar det på ett skonsamt och effektivt sätt. Miljöansvaret är viktigt för NorDan, och från produktion till leverans skall både klimatet och kunden tillgodoses.